FABRYKA STUDIO mieści się w zabytkowych przemysłowych wnętrzach z przelomu IX/XX w. byłych Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego (obecnie własność „Lubanta” S.A.) mieszczących się przy ul. Armii Poznań 49 w Luboniu.

Lokalizacja pozwala na łatwy i szybki dojazd z Poznania, Puszczykowa, Mosiny, Komornik...

Studio powstało z połączenia życzliwości i wsparcia ze strony „Lubanta” S.A. oraz wiedzy, umiejętności

i wieloletniego doświadczenia

aktywnych zawodowo profesjonalistów z różnych dziedzin: sztuk plastycznych, projektowania przestrzennego, arteterapii, fotografii i multimediów. Poznaj naszych wykładowców: