Rysunek i malarstwo

Kursy rysunku i malarstwa realizowane w FABRYKA STUDIO w Poznaniu kierujemy do wszystkich chcących nauczyć się rysować i malować, lecz przede wszystkim jest to kurs przygotowawczy dla osób pragnących podjąć studia na następujących uczelniach:

Uniwersytet Artystyczny (wszystkie kierunki)
Akademia Sztuk Pięknych (wszystkie kierunki)
Politechnika Poznańska (arch. i urban., ed. art.)
Uniwersytet Przyrodniczy (arch. krajobrazu)
Collegium Da Vinci (grafika)
i inne - wszędzie tam gdzie rysunek, malarstwo są częścią sprawdzianu kwalifikacyjnego. Nauczanie jest dostosowywane do stopnia zaawansowania uczącego się, jego postępów, specyfiki sprawdzianu kwalifikacyjnego na wybrany kierunek studiów:

Akademia Sztuk Pięknych,
Uniwersytet Artystyczny

(wszystkie kierunki)

Kurs z rysunku. Osoba pragnąca studiować na UA lub ASP, w trakcie zajęć w FABRYKA STUDIO, nabywa umiejętności rozpoznawania i odtwarzania w formie rysunkowej kształtów i proporcji przedmiotów oraz ich wzajemnych relacji przestrzennych (martwa natura), poznaje zasady perspektywy linearnej i powietrznej. Pracując w różnych technikach rysunkowych uczy się wykonywać modelunek światłocienia, budować “przestrzeń” w rysunku. Kolejnym etapem nauki jest rysowanie z natury ludzkiej postaci i jej otoczenia (akt oraz postać ubrana). Począwszy od podstawowych proporcji ciała ludzkiego, budowy kośćca, mięśni, po skomplikowany modelunek światłocienia na ciele modela uczeń zdobywa

umiejętność rysowania postaci w pozycjach i aranżacjach zbliżonych do aranżacji na sprawdzianie kwalifikacyjnym z rysunku. Uczestnik zajęć w trakcie ćwiczeń w naszej pracowni uczy się wykonywać rysunkową interpretację sytuacji z modelem w oparciu o zadane hasło.

Kurs z malarstwa. Uczestnik zajęć doskonali umiejętność rozróżniania odcieni kolorów i ich
odtwarzania za pomocą farb. Nabywa wiedzę teoretyczną o kolorze, świetle i ich “temperaturze”. Poznaje zasady mieszania farb, warsztat technologiczny. Poczynając od malowania z natury prostych, prawie monochromatycznych martwych natur, poprzez stopniowe dodawanie kolorów aż do skomplikowanych układów o rozpiętej skali

barwnej. W trakcie ćwiczeń, uczeń poznaje znaczenie m.in. takich pojęć malarskich jak: skala barwna, temperatura i kontrast barw, dominanta kolorystyczna... Następnym etapem jest nauka malarskiej interpretacji martwej natury zgodnie z zadanym tematem. Aranżacje martwych natur oraz tematy są zbliżone do aranżacji i tematów na sprawdzianie kwalifikacyjnym z malarstwa.

Ćwiczenia z kompozycji plastycznej. Nieodzowną częścią nauki rysunku i malarstwa są ćwiczenia z kompozycji plastycznej. W trakcie wykonywania ćwiczeń uczestnik zajęć poznaje zasady kompozycji plastycznej, jej podstawowe elementy. Nauka budowy kompozycji w oparciu o zadane hasła odbywa się w formie zadań domowych.

Politechnika Poznańska
(architektura i urbanistyka,
edukacja art.)

Pragnący studiować na Politechnice Poznańskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka, w trakcie zajęć przygotowawczych w FABRYKA STUDIO uczą się rysować bryły geometryczne oraz kompozycje z nich w przestrzeni, poprawnie budować perspektywę linearną, oddawać za pomocą środków rysunkowych efekty świetlne. Szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie wyobraźni przestrzennej, umiejętność odtworzenia w formie rysunkowej widzianego wcześniej układu brył lub wnętrza z pamięci. Konsekwencją opisanych wcześniej ćwiczeń jest umiejętność rysowania z wyobraźni kompozycji przestrzennych, wnętrz oraz różnych sposobów ich oświetlenia. Następny etap - nauka rysowania ludzkiej postaci z natury. Uczący się poznaje podstawowe proporcje ciała ludzkiego, budowę kośćca, mięśni. Rysuje postać nagą i w ubraniu w relacji do otoczenia (np. draperia w tle, okno, krzesło na którym siedzi model, przestrzeń wnętrza). Uczeń wykonuje ćwiczenia rysunkowe kompozycji przestrzennych na zadany temat, w formie pracy domowej.

Uniwersytet Przyrodniczy
(architektura krajobrazu)

Osoby pragnące podjąć studia na Uniwersytecie Przyrodniczym na kierunku Architektura Krajobrazu w trakcie zajęć w Fabryka Studio nabywają umiejętności poprawnego rysowania przedmiotów oraz ich wzajemnych relacji przestrzennych. Jednym z elementów nauki są zadania domowe polegające na rysowaniu roślin oraz ich fragmentów (gałęzie, owoce, liście). Szczególny nacisk kładziemy na zdolność do sugestywnego oddania w rysunku iluzji przestrzeni i umiejętność umieszczania w niej przedmiotów rysowanych z natury oraz kształtów z wyobraźni. Nieodzowną częścią nauki jest poznawanie zasad perspektywy linearnej, poprzez serię ćwiczeń (np. rozpoznawanie zasad perspektywy w trakcie rysowania z natury, tworzenie symulacji perspektywy z różnych punktów obserwacyjnych na podstawie zadanego rzutu/planu) część z których uczący się wykonuje w formie zadań domowych.

Collegium Da Vinci
(grafika)

Podobnie jak w przypadku osób planujących studia na UAP lub ASP uczestnik kursu przygotowawczego w Fabryka Studio uczy się rozpoznawania i odtwarzania w formie rysunkowej kształtów i proporcji przedmiotów oraz ich wzajemnych relacji przestrzennych (martwa natura), poznaje zasady perspektywy linearnej i powietrznej. Pracując w różnych technikach rysunkowych uczy się wykonywać modelunek światłocienia, budować “przestrzeń” w rysunku. Następnym etapem nauki jest rysowanie z natury ludzkiej postaci oraz jej otoczenia (akt oraz postać ubrana). Począwszy od podstawowych proporcji ciała ludzkiego, budowy kośćca, mięśni.. po skomplikowany modelunek światłocienia na ciele modela - uczeń zdobywa umiejętność rysowania ludzkiej postaci w pozycjach i aranżacjach zbliżonych do aranżacji na sprawdzianie kwalifikacyjnym z rysunku.